Zarejestruj si臋

Wszyscy studenci studi贸w stacjonarnych i niestacjonarnych oraz pracownicy b臋d膮cy nauczycielami akademickimi w Politechnice Warszawskiej posiadaj膮 konto w systemie USOS.

Adres e-mail z domeny @pw.edu.pl

Pola oznaczone s膮 wymagane.

Je艣li zapomnia艂e艣 has艂a, zg艂o艣 si臋 do Service Desk.

Adres e-mail musi by膰 spoza domeny @pw.edu.pl. Aby zarejestrowa膰 konto studenckie lub pracownicze, nale偶y zalogowa膰 si臋 przez USOSweb. Aby zarejestrowa膰 konto pracownicze, nale偶y zalogowa膰 si臋 przez konto pocztowe @pw.edu.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej 鈥濺ODO鈥, Politechnika Warszawska informuje, 偶e:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Politechnika Warszawska z siedzib膮 przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczy艂 w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzoruj膮cego prawid艂owo艣膰 przetwarzania danych. Mo偶na skontaktowa膰 si臋 z nim, za po艣rednictwem adresu mailowego: iod@pw.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b臋d膮 przez Administratora w celu utworzenia i obs艂ugi profilu u偶ytkownika w systemie ESKS, przeprowadzenia procesu przyznawania miejsc w Domach Studenckich, a w przypadku przyznania miejsca w celu realizacji zakwaterowania w Domach Studenckich PW - podstaw膮 do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, zgodnie m. in. z ustaw膮 z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wy偶szym i nauce z p贸藕n. zm. oraz art. 9 ust. 2 lit. a (w odniesieniu do danych osobowych dotycz膮cych niepe艂nosprawno艣ci).
 4. Administrator b臋dzie przetwarza膰 dane osobowe w zakresie danych osobowych zawartych w profilu u偶ytkownika oraz w utworzonych wnioskach o przyznanie miejsca, a w przypadku przyznania miejsca w zakresie danych osobowych niezb臋dnych do realizacji zakwaterowania w Domach Studenckich PW.
 5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywa膰 Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Ma Pani/Pan prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo 偶膮dania usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo, w przypadku wyra偶enia zgody na przetwarzanie danych osobowych dotycz膮cych niepe艂nosprawno艣ci przys艂uguje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych oraz do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
 7. Pani/Pana dane osobowe mog膮 by膰 udost臋pniane innym podmiotom (administratorom), jak tak偶e podmiotom upowa偶nionym na podstawie przepis贸w prawa.
 8. Dost臋p do Pani/Pana danych osobowych mog膮 mie膰 podmioty (podmioty przetwarzaj膮ce), kt贸rym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynno艣ci mog膮cych wi膮za膰 si臋 z przetwarzaniem danych osobowych.
 9. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
 10. Podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak偶e ich niepodanie uniemo偶liwia, realizacj臋 cel贸w okre艣lonych w punkcie 3.
 11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w przypadku:
  • utworzenia i obs艂ugi profilu - przez okres 2 lat od ostatniego logowania do systemu ESKS;
  • udzia艂u (utworzenia wniosku) w procesie przyznawania miejsc w Domach Studenckich - przez okres 3 lat od zako艅czenia procesu zwi膮zanego z akcj膮 kwaterunkow膮;
  • zakwaterowania w Domu Studenckim PW - przez okres 3 lat od momentu wykwaterowania;
  • przetwarzania danych osobowych dotycz膮cych niepe艂nosprawno艣ci 鈥 do odwo艂ania wyra偶onej przez Pani膮/Pana zgody albo ustania celu, dla kt贸rego zosta艂y pozyskane;
  oraz przez okres niezb臋dny dla zabezpieczenia ewentualnych roszcze艅.
 12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, i偶 przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pola oznaczone s膮 wymagane.